Konkurs literacki dla młodzieży

W ramach Festiwalu Tradycji Literackich przygotowany został konkurs literacki dla młodzieży.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie tekstu inspirowanego książką science-fiction Adama Mickiewicza zatytułowaną Historia przyszłości. Książka ta istnieje, chociaż nie ma jednej, pełnej i skończonej wersji. To bardziej grupa utworów znanych z zachowanych we fragmentach autografów, relacji słuchaczy bądź czytelników. Badacze naliczyli aż sześć wersji, różniących się od siebie czasem akcji, sposobem prowadzenia narracji, przynależnością gatunkową, a nawet językiem. W samej narracji Historii przyszłości jest wiele niewiadomych, domysłów, zagadek i naukowego wróżenia z fusów.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 18 lat.
Każdy uczestnik może nadesłać jeden tekst (poezja, proza lub dramat), którego długość nie przekracza 18000 znaków ze spacjami (czyli 10 stron znormalizowanego maszynopisu).
Zgłoszenia należy przesłać do 30 października 2017 roku na email: wydarzenia@ossolineum.pl

Oceniając zgłoszone prace, jury weźmie pod uwagę ich oryginalność i poziom artystyczny, szczególnie przy tym zwrócić uwagę na autorskie ujęcie hasła przewodniego konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 20 listopada 2017 (termin został przedłużony z racji ilości nadesłanych tekstów). Zwycięskie teksty zostaną wydane w formie książkowej, zaś nagrodzeni młodzi autorzy zostaną zaproszeni na specjalne warsztaty pisarskie.

Młodzi autorzy wyróżnieni w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe (pula nagród w konkursie wynosi 3 tysiące złotych) oraz egzemplarze publikacji pokonkursowej, w której zamieszczone zostaną ich prace.

Dla nauczyciela, który zachęci do udziału w konkursie największą liczbę uczniów, przewidzieliśmy specjalną nagrodę w postaci książek i muzealnych gadżetów oraz egzemplarze publikacji pokonkursowej. Dodatkową nagrodą będą specjalne warsztaty lub lekcje muzealne w Muzeum Pana Tadeusza dla 10 klas, z których napłynie do nas najwięcej zgłoszeń. Temat zajęć wybiorą z muzealnej oferty edukacyjnej sami zwycięzcy.